مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر CAN – BE ABLE TO

Can به معنای توانستن به عنوان یک فعل کمکی ممکن است در موارد زیر استفاده شود:

 

دریافت یا دادن اجازه:

Can I ask you something?

Can I have some more tea?

You can go now, if you want to.

When you have finished washing up, you can clean the kitchen.

با این مفهوم با may برابر است:

When you finish the test, you may leave.

بیان پیشنهاد کار برای دیگران:

Can I carry your bag?

بیان درخواست انجام کار:

Can you put the children to bed?

در این حالت می توان از could نیز استفاده کرد:

Could you lend me 5 pounds until tomorrow?

افعال see, here, smell, feel  معمولا به فرم استمراری بیان نمی شوند. برای بیان حالت استمراری این افعال از can استفاده می شود.

I can see her coming.

I can hear somebody coming up the stairs.

 

بیان امکان واجازه انجام عمل:

We can talk to a lawyer.

بیان امکان انجام عمل یا توانایی در انجام عمل و یا نفی آن:

 

I can read Italian, but I can’t speak it.

برای بیان قدرت در آینده از be able to استفاده می شود

I’ll be able to speak good English in a few weeks.

برای بیان قدرت یا توانایی در گذشته از could استفاده می شود.

My father could speak ten languages.

Could در حالت مثبت برای توانایی در انجام کاری خاص در گذشته به کار نمی رود و به جای آن از managed و یا was /were able استفاده می شود.

I managed to get %10 off the price.

در جملات منفی could در هر دو حالت کلی و موردی خاص به کار می رود و با was / were able برابر است.

When I was younger, I couldn’t decide what I wanted to do.

Simon was so confused that he couldn’t find the front door.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس